Torsdagsseminarium: Knowing naturecultures: gender, class, generations.

  • Date: –15:00
  • Location: Centrum för genusvetenskap 13:11 Konferensrummet, Villavägen 6, Botaniska trädgården, Uppsala
  • Lecturer: Marja Vehviläinen, docent vid University of Tampere
  • Website
  • Organiser: Centrum för genusvetenskap
  • Contact person: Cecilia Rohdén
  • Seminarium

Torsdagsseminarierna samlar flera olika forskningsområden vid Centrum för genusvetenskap. Män och maskuliniteter, kropp/kroppslighet, queerteori och naturvetenskap är några teman som reflekterar bredden i den forskning som bedrivs vid Centrum för genusvetenskap. Seminarierna syftar också till att skapa möten mellan forskare över vetenskapsområdena.