Beverly Tjerngren ventilerar ett avhandlingsavsnitt - Inställt och uppskjutet

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken sal Eng22-1009 vid Humanistiska teatern
  • Lecturer: Beverly Tjerngren
  • Website
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Seminarium