Torsdagsseminarium: Stolta idealiserade fäder - vad gör de med jämställdheten och hur jämställdhet kan göras?

  • Date: –15:00
  • Location: Centrum för genusvetenskap 13:11 Konferensrummet, Villavägen 6, Botaniska trädgården.
  • Lecturer: Sofia Björk, lektor vid Göteborgs universitet.
  • Website
  • Organiser: Centrum för genusvetenskap
  • Contact person: Cecilia Rodhén
  • Seminarium

Torsdagsseminarierna samlar flera olika forskningsområden vid Centrum för genusvetenskap. Män och maskuliniteter, kropp/kroppslighet, queerteori och naturvetenskap är några teman som reflekterar bredden i den forskning som bedrivs vid Centrum för genusvetenskap. Seminarierna syftar också till att skapa möten mellan forskare över vetenskapsområdena.