GaW seminarium: Kvinnfolk, karlar och könskategorier

  • Date: –12:00
  • Location: Engelska parken sal Eng22-1009 vid Humanistiska teatern
  • Lecturer: Karin Hassan Jansson
  • Website
  • Organiser: Gender and work
  • Contact person: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Karin Hassan Jansson lägger fram texten "Ord och mening: könade personbeteckningar i GaW-databasen och populärkultur 1720-1830