GaW seminarium: Upplandsbruk som arbetsplats under 1700-talets andra hälft

  • Date: –12:00
  • Location: Engelska parken sal Eng22-1009 vid Humanistiska teatern
  • Lecturer: Göran Rydén
  • Website
  • Organiser: Gender and work
  • Contact person: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Göran Rydén lägger fram ett kapitel i en kommande bok, "Ett arbete som med trohet drifves