Utbildning i Uppdok

Utdata och rapportering – forskarnivå

Uppdokenheten erbjuder utbildning i Uppdok flera gånger per termin. 
För att delta i utbildningen måste du först ansöka om behörighet i Uppdok.

Nya användare får inbjudan till kurserna ett par veckor före utsatt datum. Kurserna riktar sig främst till nya användare, men både nya och gamla användare är välkomna att anmäla sig.

Lokal: Alla kurser hålls i förvaltningens datorsal, i källaren på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10. (Se karta över Ekonomikum.)