Ramverk för bedömning av elevtexter i främmande språk – två system i jämförelse.

  • Date: –16:30
  • Location: Engelska parken Lokal: (meddelas senare)
  • Lecturer: Maria Håkansson Ramberg
  • Organiser: Tyska seminariet
  • Contact person: Dessislava Stoeva-Holm
  • Seminarium

Maria Håkansson Ramberg, Uppsala universitet (språk: svenska/tyska): Ramverk för bedömning av elevtexter i främmande språk – två system i jämförelse. (Presentation av avhandlingsarbetet)