Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer

  • Date:
  • Location: Västerås
  • Organiser: Länsstyrelsen i Västmanlands län
  • Contact person: Pernilla Börjesson
  • Utbildning

I en relation där psykiskt eller fysiskt våld förekommer är det vanligt med ambivalenta känslor gentemot partnern. MI har utvecklat ett förhållningssätt och verktyg för att öka klientens motivation och förebygga och hantera dennes motstånd mot en förändring. Metoden rymmer särskilda verktyg för att hjälpa en klient att utforska och komma förbi sin ambivalens.

Syftet med utbildningen är att ge färdigheter i motiverande samtal i form av särskilda verktyg och förhållningssätt för att specifikt kunna motivera personer som lever med våld i nära relationer att gå vidare med sina liv. 

Mer information och anmälan