MR- Frukostseminarium i Stockholm

  • Date: –10:00
  • Location: Piperska muren Scheelegatan 14, Stockholm
  • Lecturer: Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid juridiska inst. och Elena Namli, professor i etik vid teologiska inst. vid Uppsala Universitet.
  • Website
  • Organiser: Uppsala universitet
  • Contact person: Eva Norgren
  • Phone: 018-471 18 98
  • Seminarium

Fukostseminariet syftar till att stärka förvaltningens arbete för de mänskliga rättigheterna. Vilka krav gäller? Hur ska de förverkligas?

Dagens ämne: Diskussion kring ramar som sätts av den nya Förvaltningslagen.Syftet är att undersöka den nya förvaltningslagen ur ett MR-perspektiv och se om den nya lagen innehåller starkare eller rent av svagare MR-skydd.

Läs mer och anmäl dig här >>