Missionärers attityder till traditionell religion och inhemska kristna i Tanzania

  • Date: –12:00
  • Location: Engelska parken Hus 2:0024
  • Lecturer: Klas Lundström
  • Organiser: Teologiska fakulteten
  • Contact person: Kajsa Ahlstrand
  • Docentföreläsning

Docentföreläsning i Missionsvetenskap

Alla är välkomna!