Ola Winberg försvarar sin avhandling Den statskloka resan. Adelns peregrinationer 1610-1680

  • Date: –12:00
  • Location: Humanistiska teatern Lokal 22-0008
  • Doctoral student: Ola Winberg
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Disputation