Högre seminarium: Anne Palmér och Carin Östman

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Lecturer: Anne Palmér och Carin Östman
  • Contact person: Andreas Nord
  • Seminarium

Var i texten syns skrivkompetensen? Och hur kan den studeras?

Vi arbetar med en projektansökan, där syftet är att undersöka lexikala och syntaktiska drag i gymnasietexter från 1970-talet och fram till idag. Materialet är hämtat från Nationella provgruppens arkiv, och metodiskt tänker vi i huvudsak arbeta med korpusbaserade metoder och automatisk analys utifrån verktyget Swegram, i kombination med närläsning av texterna. Vi tänker relatera våra språkliga fynd till faktorer som genre, kön och betyg. I ett projekt som detta blir det nödvändigt att förhålla sig till begreppet skrivkompetens, och därför är det just skrivkompetens som är i fokus vid vårt seminarium. Vi diskuterar begreppet utifrån tidigare forskning, och i relation till vårt eget projekt.

Vi utgår från att skrivkompetens är något som kan synas i en text, men frågan är hur vi kan få syn på den. Syns den exempelvis på såväl globala som lokala nivåer? Är den mätbar med kvantitativa mått? Vad betyder vårt texturval för möjligheten att diskutera skrivkompetens?