MITAC2018 Campus Gotland, Uppsala universitet

  • Date:
  • Location: Campus Gotland
  • Website
  • Organiser: Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, och Forskarskolan Management och IT
  • Contact person: Elisabeth Hallmén
  • Konferens