Text-, interaktions- och diskurskollokvium: Agnieszka Backman

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Lecturer: Agnieszka Backman
  • Contact person: Andreas Nord
  • Seminarium

Om projektet "The Materiality of the Immaterial"

Kollokviet ingår i serien Text-, interaktions- och diskurskollokvier (TID). Läs mer om serien här: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/diskurs/