Text-, interaktions- och diskurskollokvium: Om valet

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Contact person: Karin Hagren Idevall
  • Seminarium

Kollokviet ingår i serien Text-, interaktions- och diskurskollokvier (TID). Läs mer om serien här: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/diskurs/