Sva-seminariet: Susan Sayehli

  • Date: –11:00
  • Location: Engelska parken, sal 2-K1023
  • Lecturer: Susan Sayehli, Centrum för tvåspråkighetsforskning, SU
  • Contact person: Lena Ekberg
  • Seminarium

V2-ordföljd i produktion och förståelse – om konsten att omvända den svenska ordföljden.