Sva-seminariet: Ute Bohnacker

  • Date: –12:00
  • Location: Engelska parken, sal 2-K1023
  • Lecturer: Ute Bohnacker, Institutionen för lingvistik och filologi, UU
  • Contact person: Lena Ekberg
  • Seminarium

Perspektiv på språkutveckling hos flerspråkiga barn (4-7 år) i Sverige.