Sva-seminariet: BethAnne Paulsrud

  • Date: –12:00
  • Location: Engelska parken, sal 2-K1023
  • Lecturer: BethAnne Paulsrud, Högskolan Dalarna
  • Contact person: Lena Ekberg
  • Seminarium

Flerspråkighet och interkulturalitet i läroplaner och lärarutbildningar i Sverige och Finland.