Umeå: processutbildning om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

  • Datum: –16.00
  • Plats: Umeå
  • Arrangör: Länsstyrelsen Skåne med flera
  • Kontaktperson: Frida Darj
  • Utbildning

Välkommen till länsstyrelsernas processutbildning om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer i Umeå.

Hur påverkar heteronormativitet, rasism och otillgänglighet tillgången till skydd och stöd vid våldsutsatthet? Varför gör stereotyper om ideala offer och förövare att våldsutsatta aldrig upptäcks? Och hur kan vi utforma organisationer och skapa förtroende i enskilda möten så att stödet vid våld blir mer jämlikt? Det är några av de frågor vi tillsammans undersöker under utbildningen.

Under utbildningen får du ökad kunskap om intersektionalitet och normkritik, och får tillfälle att applicera kunskaperna på fiktiva fall såväl som på din egen verksamhet. Utbildningen omfattar två dagar och ges vid 4 tillfällen under hösten 2018, i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå.

Mer information och anmälan (Umeå)