Att introducera Signs of Safety på din arbetsplats

  • Date:
  • Location: Stockholm
  • Organiser: Länsstyrelsen Stockholm
  • Contact person: Katarina Edlund
  • Utbildning

Utbildningsdagarna är ett stöd för socialtjänstens arbete med barn och unga i Stockholms län, för att i egen regi introducera grundkunskaper i Signs of Safety.