Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

Uppsala universitet deltar även i år på Mänskliga Rättighetsdagarna som del i det regeringsuppdrag för 2018 - att utbilda statligt anställda i mänskliga rättigheter.

Rätten till ett liv fritt från våld. 
Det är temat för Mänskliga Rättighetsdagarna som äger rum den 15-17 november på Stockholmsmässan i Stockholm.

Avdelningen för uppdragsutbildning är där med monter nr C70 och två seminarier, läs mer om vår medverkan här >>

Här hittar du hela programmet >>