Handelsrättsliga seminariet: Värdering av finansiella instrument som inte får värderas till verkligt värde

  • Date: –12:00
  • Location: Ekonomikum H429 Faculty Club
  • Website
  • Organiser: Företagsekonomiska institutionen
  • Contact person: Magnus Strand
  • Seminarium

Docent Jan Bjuvberg (Uppsala universitet, Juridiska institutionen): "Värdering av finansiella instrument som inte får värderas till verkligt värde"

Diskussionspartner: Professor Fredrik Nilsson
(Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen)

Samtliga deltagare välkomnas efter avslutat seminarium att stanna för en gemensam lunch. Anmälan sker till magnus.strand@fek.uu.se senast den 28 september. Ange eventuella önskemål om särskild kost.