Diskussion om delar av Karin Hassan Janssons och Jonas Lindströms arbete Horet i Hälsta (Natur och Kultur 2018)

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken Sal Eng22-1009, vid Humanistiska teatern
  • Lecturer: Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Seminarium