Utbildningshistoriska seminariet

  • Date: –15:00
  • Location: Blåsenhus Tupprummet, 14:340
  • Website
  • Organiser: Uppsala Studies of History and Education (SHED)
  • Contact person: Germund Larsson
  • Seminarium

Germund Larsson ventilerar sin text ”Flickors tillträde till de statliga läroverken 1923-1967”,

Underlag erhålls via mejl till Germund Larsson.