Idéverkstad

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062, Inst. för moderna språk
  • Organiser: Slaviska seminariet
  • Contact person: Olena Jansson
  • Seminarium

Idéverkstad (vi diskuterar idéer och utkast till ansökningar, planerade och genomförda konferensdeltaganden, egna projekt dyl.)