’Vi och dom’: Ryssland som idé.

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062, Inst. för moderna språk
  • Lecturer: Bengt Jangfeldt
  • Organiser: Slaviska seminariet
  • Contact person: Olena Jansson
  • Seminarium

Bengt Jangfeldt (Centrum för vetenskapshistoria, Stockholm).
’Vi och dom’: Ryssland som idé.
Ordförande: Karine Åkerman Sarkisian. Språk: svenska.