Sambos, zombier och andra luffers i det svenska pluralsystemets utmarker

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Lisa Rudebeck, SU.
  • Contact person: Ulla Stroh-Wollin
  • Seminarium

Analys av s-pluralen i svenskan, ,dels s-pluralens ställning i det svenska språksystemet, dels fördelningen mellan s-plural och andra pluralformer för vissa ordkategorier. Analysen bygger i hög utsträckning på korpusstudier, framför allt av Språkbankens GP- och bloggmix-korpusar.