Runråd 90

  • Date: –18:00
  • Location: Engelska parken Thunbergsvägen 3 L, sal 16-2043
  • Lecturer: Magnus Källström, Runverket vid Riksantikvarieämbetet
  • Website
  • Contact person: Henrik Williams
  • Seminarium

Runstenen i Orléans – sensation eller bluff?