Maria Ågren lägger fram texten ”Open households, individuals, and intermediaries”

  • Date: –12:00
  • Location: Engelska parken Sal Eng2-1023
  • Lecturer: Maria Ågren
  • Organiser: Gender and work
  • Contact person: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Hushållet i fokus
Maria Ågren lägger fram texten ”Open households, individuals, and intermediaries”. Texten tillgängliggörs på institutionens internweb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Karin (karin.jansson@hist.uu.se) för att få texten.