Hans L Zetterbergs pris i sociologi

  • Date: –16:00
  • Location: Universitetshuset, sal IV
  • Lecturer: Professor Shamus Khan
  • Organiser: Samhällsvetenskapliga fakulteten
  • Contact person: Maria Andersson
  • Phone: 0704250875
  • Prisutdelning

Professor Shamus Khan vid Columbia University tilldelas Zetterbergspriset för hans framstående bidrag till forskningen om eliter. I samband med prisutdelningen ger professor Shamus Khan en föreläsning med titeln Understanding Sexual Violence.

Genom att vända blicken mot eliten bygger Khan på den klassiska sociologin samtidigt som han vidareutvecklar forskningen om stratifiering och ojämlikhet. Khan visar i sin forskning hur den amerikanska eliten återskapar sig och sin roll i det moderna samhället. Övriga centrala teman i Khans forskning rör elitutbildningar samt elitens roll inom konstområdet.

Hans L Zetterbergpriset delas ut till ”yngre forskare, svenska eller utländska, som med sitt vetenskapliga arbete, helst genom att fruktbart kombinera teori och praktik, flyttat fram forskningsfronten”. Priset skall delas ut årligen och skall ses som internationellt.