Ett avhandlingskapitel

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062, Inst. för moderna språk
  • Lecturer: Nicolas Manuguerra
  • Organiser: Seminariet för romansk litteraturvetenskap
  • Contact person: Sylviane Robardey-Eppstein
  • Seminarium

SEMINARIUM/PÅGÅENDE FORSKNING
Nicolas MANUGUERRA (doktorand) presenterar ett avhandlingskapitel.
Ordförande: Christina Kullberg [språk: franska med möjlighet att ställa frågor på engelska och svenska]