Musiken som drivkraft för religiös förändring: Praktiker bland progressiva judar i dagens London.

  • Date: –15:00
  • Location: Universitetshuset sal VIII
  • Lecturer: Docentföreläsning: Docent Ruth Illman, Donnerska institutet, Åbo
  • Organiser: Teologiska institutionen och Teologiska fakulteten
  • Contact person: Prof. Kajsa Ahlstrand
  • Docentföreläsning