Utbildningshistoriska seminariet

  • Date: –15:00
  • Location: Blåsenhus Tupprummet, 14:340
  • Website
  • Organiser: Uppsala Studies of History and Education (SHED)
  • Contact person: Esbjörn Larsson
  • Seminarium

Eva Sallstedt presenterar ett utkast till sin masteruppsats ”Statligt understöd till det enskilda skolväsendet 1870-1900”.

Underlag erhålls efter mejl till Esbjörn Larsson