Utbildningshistoriska seminariet

  • Date: –15:00
  • Location: Blåsenhus Tupprummet, 14:340
  • Website
  • Organiser: Uppsala Studies of History and Education (SHED)
  • Contact person: Esbjörn Larsson
  • Seminarium

Esbjörn Larsson ventilerar texten "1800-talets utbildningsrevolution"

Underlag erhålls genom mejl till Esbjörn Larsson.