STS-seminarium: ”Sociotechnical imaginaries of food security in Sweden”

  • Date: –15:00
  • Location: Ekonomikum K412
  • Lecturer: Clara Fischer och Camilla Eriksson, SLU
  • Organiser: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Contact person: Ylva Hasselberg
  • Seminarium

Ventilation av ett artikelutkast, underlag kan rekvireras från författaren klara.fischer@slu.se