Forskningens ”impact”: hot eller möjlighet?

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken Sal Eng22-1009, vid Humanistiska teatern
  • Lecturer: Maria Ågren, professor
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Seminarium

Maria Ågren redogör för erfarenheter från två konferenser och inleder en diskussion om hur vi ska förhålla oss till krav på att kunna belägga forskningens ”impact”.