Blånader, rus och silverhår

  • Date: –16:00
  • Location: Varberg
  • Organiser: Länsstyrelsen Halland med flera
  • Contact person: Sigun Lilja
  • Föreläsning

En dag om att möta äldre kring missbruk, riskbruk och våld i nära relationer.

Syftet med utbildningsdagen är att öka kunskapen rörande seniorers alkoholkonsumtion och våldsutsatthet i ett praktiskt perspektiv.

Föreläsningen ges vid tre tillfällen under hösten: 5 november, 6 november, 8 november. 

Läs mer och anmäl dig här