Forsskålsymposiet 2018: Hoten mot demokratin

  • Date: –16:00
  • Location: Gustavianum Auditoriet, Akademigatan 3, Uppsala
  • Lecturer: 2018 års hedersföreläsare är Heléne Lööw, docent i historia vid Uppsala universitet. Föreläsningen följs av ett panelsamtal under ledning av Ulrika Knutson, journalist och före detta ordförande i Publicistklubben. Paneldeltagande är: Eli Göndör (författare och filosofie doktor i islamologi), Isobel Hadley-Kamptz (journalist), Ingrid Helmius (lektor i juridik vid Uppsala universitet), Amir Rostami (filosofie doktor i sociologi och forskare vid Stockholms universitet), Willy Silberstein (journalist och före detta ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism)
  • Organiser: Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa, Juridiska institutionen och Uppsala universitet
  • Contact person: Martin Kragh
  • Föreläsning

En tidigare optimism avseende demokratins utbredning globalt har under de senaste åren förbytts i en oro för ökade spänningar, auktoritära krafter och internationell fragmentering. Vilka är hoten mot demokratin och hur allvarliga är de? Hur kan demokratin främjas och förstärkas? Dessa frågor är temat för 2018 års Forsskålsymposium.

2018 ÅRS FORSSKÅLFÖRELÄSARE
2018 års hedersföreläsare är Heléne Lööw, docent i historia vid Uppsala universitet. Hennes föreläsning har rubriken "Våldsbejakande extremism och hotet mot den rådande ordningen: historiskt och idag".

2018 ÅRS FORSSKÅLPANEL
Föreläsningen följs av ett panelsamtal under ledning av Ulrika Knutson, journalist och före detta ordförande i Publicistklubben. Paneldeltagande är:

Eli Göndör (författare och filosofie doktor i islamologi)

Isobel Hadley-Kamptz (journalist)

Ingrid Helmius (lektor i juridik vid Uppsala universitet)

Amir Rostami (filosofie doktor i sociologi och forskare vid Stockholms universitet)

Willy Silberstein (journalist och före detta ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism)

För mer information om Forsskålsymposiet besök Uppsala Forums hemsida.