Prefektmöte

  • Date: –15:30
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Fakultetsrummet
  • Website
  • Organiser: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Contact person: Per Andersson
  • Sammanträde