Rätten att få vara dig själv. Reflektioner kring "överskridande könsnormer" i en iransk roman och film

  • Date: –12:00
  • Location: Engelska parken 9-3042
  • Lecturer: Mahsa Vadie. Examination av kandidatuppsats. Opponent: Marcus Maafi
  • Organiser: Iranska seminariet
  • Contact person: Carina Jahani
  • Phone: 018-471 7869
  • Seminarium