Ventilering av ett kapitel från disputationen: Simão Gomes - Sarueshuaracha Gnanopadesh (1709)

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 9-3068
  • Lecturer: Pär Eliasson
  • Organiser: Indologi
  • Contact person: Heinz Werner Wessler
  • Phone: +46731025086
  • Seminarium