Utbildningshistoriska seminariet

  • Date: –15:00
  • Location: Blåsenhus Tupprummet, 14:340
  • Website
  • Organiser: Uppsala Studies of History and Education (SHED)
  • Contact person: Johanna Ringarp
  • Seminarium

Johanna Ringarp ventilerar texten "Från AMU till Lernia AB: Arbetsmarknadsutbildningens utveckling i Sverige".

Underlag erhålls genom mejl till Johanna Ringarp.