GEN-vägen till kunskap: Kan man välja vilka gener man vill föra vidare?

  • Date: –20:30
  • Location: Universitetshuset, sal IV Biskopsgatan 3, Uppsala
  • Lecturer: Magnus Lundgren, forskare vid Uppsala universitet. Dan Larhammar, professor, Uppsala universitet. Jan-Olov Johansson, moderator.
  • Organiser: Arrangör: Svenska Sällskapet för Medicinsk Genetik (SSMG), Vetenskap och Folkbildning och Uppsala Universitet
  • Contact person: Siv Ohlsson
  • Phone: 0701-67 90 59
  • Föreläsning

I vår föreläsningsserie GEN-vägen till kunskap är det nu dags att berätta om den så kallade gensaxen, CRISPRcas9, en teknik med vilken det nu är möjligt att ingripa i arvsmassan och skriva om den genetiska koden.

Kan man välja vilka gener man vill föra vidare till nästa generation? Ja, på sätt och vis har vi gjort det länge, genom avelsarbete med växter och djur. Men nu har forskarna hittat ett helt nytt verktyg i arbetet att redigera vår arvsmassa, man talar om en så kallad gensax.

Vad kan den och vad kan den inte göra? Kommer den verkligen att kunna utrota vissa ärftliga sjukdomar? Eller effektivisera jordbruket och ge oss exempelvis nya biologiska bränslen?

Efter föreläsningen blir det som vanligt tillfälle till frågor och diskussion.

Fri entré.