Temadag om uigurerna i Centralasien

  • Date: –15:00
  • Location: Gustavianum Auditorium minus
  • Website
  • Organiser: Forum för turkiska studier
  • Contact person: Ingvar Svanberg
  • Phone: 018-4711685
  • Temadag

Temadagen vill belysa olika aspekter av uigurernas tillvaro i Centralasien i historia och nutid. Uigurerna är ett centralasiatiskt turkfolk. Deras traditionella bosättningsområde omfattar nuvarande Uiguriska autonoma regionen Xinjiang, men också i Kazakstan, Kirgizistan och Uzbekistan. Diasporagrupper finns även i Saudiarabien, Sverige, Turkiet, USA m.fl. länder. Genom forskning och missionsverks

Additional information