Kritiska sekularismstudier - Att definiera ett religionssociologiskt forskningsfält

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken Hus 22: 0031
  • Lecturer: Per-Erik Nilsson
  • Organiser: Teologiska fakulteten
  • Contact person: Per-Erik Nilsson
  • Docentföreläsning