Utbildningshistoriska seminariet

  • Date: –15:00
  • Location: Blåsenhus sal 12:228
  • Website
  • Organiser: Uppsala Studies of History and Education (SHED)
  • Contact person: Johan Prytz
  • Seminarium

Johan Prytz och Johanna Ringarp ventilerar texten "Skolämnen, läroböcker och styrning – i snittet mellan offentligt och privat. En studie av läroboksförlagens inflytande på skolreformer under 1900-talet".

Underlag erhålls genom mejl till Johan Prytz