Högre seminarium: Forskningsetik – regelverk och rutiner

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 16-2041 (Engelska parken)
  • Lecturer: Stefan Eriksson
  • Contact person: Ulla Börestam
  • Seminarium

Forskningsetik – regelverk och rutiner

Stefan Eriksson är docent vid Centrum för forsknings- & bioetik och har länge arbetat med forskningsetiska frågor, bl.a. som redaktör för Vetenskapsrådets webbplats CODEX. Sedan ett år tillbaka (1 feb. 2018) är han rektorsråd för god forskningssed vid Uppsala universitet. Läs gärna mer om hans uppgifter i Rektorsbloggen 31 januari 2018 http://rektorsbloggen.uu.se/2018/01/30/god-forskning-allas-ansvar/

Han kommer att ge oss en uppdaterad bild av regelverk och rutiner kring forskningsetik, både generellt och vid Uppsala universitet. Passa också på att fråga!

Se även: https://www.uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=10112&typ=artikel