Utbildningsdag om SIP

  • Date: –16:00
  • Location: Stockholm
  • Organiser: Sveriges kommuner och landsting
  • Contact person: SKL
  • Utbildning

SKL arrangerar en utbildning för dig som ska utbilda andra i samordnad individuell plan, SIP.