Hot och hat – en jämställdhetsfråga

  • Date: –11:30
  • Organiser: Sveriges kommuner och landsting
  • Contact person: SKL
  • Seminarium

Välkommen till ett webbseminarium arrangerat av SKL om hot, hat och våld mot förtroendevalda som en jämställdhetsfråga. Vi samtalar om hur kommuner och regioner kan arbeta med frågan som en del av sitt jämställdhetsarbete.