Utbildning: Våld i nära relationer som berör äldreomsorg/LSS norra länsdelen – tillfälle 1 och 2

  • Date: –16:00
  • Location: Nora
  • Organiser: Länsstyrelsen Örebro län
  • Contact person: Klara Bolinder
  • Utbildning

I samverkan med kommuner i norra delen av Örebro län har Länsstyrelsen valt att med hjälp av AMPHI arrangera en utbildning i ämnet. Utbildningen riktar sig till utsedda medarbetare och chefer inom äldreomsorg och LSS i de norra länsdelarna.